Greckim słowem téchne (wywodzi się od niego współczesny termin "technika") określano szeroko rozumianą umiejętność wykonywania rzeczy wg pewnych reguł estetycznych, a więc poza malarstwem czy rzeźbą także rzemiosło.

[...] "wiedza techniczna" ( z greckiego - téchne - jak tworzyć rzeczy, potrzebne umiejętności, czy "know-how"). téchne to wiedza jak zmieniać świat - nie tylko jak go zrozumieć czy wytłumaczyć (wcześniejsza "wiedza teoretyczna"). [...] Wiedza téchne to jednak nie tylko wiedza jak tworzyć produkty, ale także jak przekonać ludzi by je kupowali. Zawiera ona w sobie wszystkie "techniki" jak dokonywać pewnych rzeczy, a nie tylko jak je tworzyć.
[...] zainteresowanie wiedzą teoretyczną przejawia się tylko w takim stopniu, w jakim może ona pomóc w budowie czegoś. Większość wysiłków edukacyjnych skupia się wokół tej lub innej techne. Nie jesteśmy społeczeństwem, które wysoko ceni sobie "naukę dla samego faktu rozwoju". "Na co to się przyda?" to pytanie które góruje nad wszystkimi innymi - a to pytanie rodzaju téchne.
Słowo umiejętność wywodzi się o greckiego terminu téchne i oznacza praktyczną znajomość czegoś, zdolność wykonywania czegoś.